среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie sztachety z Winylu na plot i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na to oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz kilku wypadków.

Projekotwanie sztachety z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne przypadki.

Ploty z PCV na plot i bramę ze sztachet nie przewyższające wysokości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma sąsiadującymi działkami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji i proponowany dzień startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w celach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania plotki z PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, gdy planowane sztachety z plastiku na plot i furtkę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji gdy planowane sztachety plastikowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zaczęcia prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий